Ba điều cần làm với cơ quan thuế khi thành lập chi nhánh

Chi nhánh là một bộ phận rất quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đang phát triển muốn mở rộng kinh doanh. Tuy vậy, chắc hẳn không ít doanh nghiệp vẫn còn chưa nắm rõ về các thủ tục khi muốn mở chi nhánh hay cần phải làm những gì với cơ quan thuế để có thể thành lập chi nhánh doanh nghiệp thành công. Sau đây, Hà Nội Office xin được tổng hợp lại 2 công việc pháp lý chính mà doanh nghiệp cần hoàn thành với cơ quan thuế.

Các công việc cần làm khi thành lập chi nhánh

03 công việc cần làm với cơ quan thuế khi thành lập chi nhánh

Khai và nộp lệ phí môn bài

Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, công việc đầu tiên chi nhánh cần phải làm đó là khai báo cũng như nộp lệ phí môn bài cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Với mỗi chi nhánh ở cùng hay khác địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp cũng sẽ có sự thay đổi như sau:

  • Nếu chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh.
  • Kê khai và nộp lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp, với trường hợp chi nhánh ở khác địa phương của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần lưu ý nộp mức lệ phí môn bài là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức lệ phí môn bài chi nhánh của doanh nghiệp cần phải nộp là: 1.000.000 đồng/năm.

Nếu chi nhánh thành lập trong khoảng thời gian 06 tháng đầu năm, doanh nghiệp sẽ nộp lệ phí môn bài cho cả năm. Còn nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 của năm thì năm đầu tiên kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải nộp 50% mức lệ phí môn bài cho năm đầu tiên hoạt động.

Những hồ sơ kê khai lệ phí môn bài của chi nhánh sẽ bao gồm:

  • Tờ khai lệ phí môn bài
  • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục kê khai, nếu không phải là người đại diện theo pháp luật để thực hiện công việc.

Chi nhánh được đặt in, tự in hoặc sử dụng hóa đơn

Pháp luật quy định rõ: Tất cả chi nhánh kể cả chi nhánh độc lập và chi nhánh phụ thuộc đều được tự đặt in hóa đơn để sử dụng, hoặc sử dụng chung hóa đơn của trụ sở chính doanh nghiệp. Hóa đơn riêng của chi nhánh có thể giống hoặc khác với mẫu hóa đơn của doanh nghiệp.

Nếu trong trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn với doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần lưu ý một vài điều như sau:

- Phía trên bên trái tờ hóa đơn phải được in sẵn tên doanh nghiệp

- Chi nhánh đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ chi nhánh” để sử dụng.

Trước khi sử dụng hóa đơn, hạn chót là trước 2 ngày, chi nhánh doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với trụ sở chính của doanh nghiệp, nhưng chi nhánh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng thì chi nhánh phải có trách nhiệm gửi Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu giá trị gia tăng đó cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Trong trường hợp Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh rồi thì chi nhánh không cần phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Mở tài khoản thanh toán của chi nhánh

Một điều quan trọng cần làm khi chi nhánh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đó là tiến hành thủ tục mở tài khoản thanh toán cho mình.

Chi nhánh sẽ cần liên hệ với Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh của ngân hàng thương mại nếu là Ngân hàng tại nước ngoài để tiến hành thủ tục này.

Khi đã có tài khoản thanh toán, trong vòng 10 ngày, chi nhánh sẽ thực hiện thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh.

Sử dụng giải pháp cho thuê văn phòng và Hanoi Office sẽ hỗ trợ bạn về công việc cần phải làm khi thành lập doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay hotline: 094 367 3995.