fbpx

CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

  /  CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Tổng đài riêng – Số điện thoại riêng

Bạn có thể yêu cầu sở hữu một hay nhiều số điện thoại riêng. Hệ thống thông tin liên lạc tại Hanoi Office hoạt động 24/24, nên bất kỳ lúc nào khách hàng/ đối tác cũng có thể liên lạc được với Bạn. Hệ thống thông tin của Hanoi Office hỗ trợ cài đặt lời chào tự động, ghi âm lời nhắn của khách hàng hoặc chuyển tiếp các cuộc gọi đến vào một số điện thoại khác của Bạn để nhận và trả lời. Chi phí được tính căn cứ vào hoá đơn của Bưu điện, Hanoi Office không thu thêm bất cứ khoản phụ phí nào.

Số fax: dùng chung hoặc dùng riêng

Tại Hanoi Office, khách hàng sẽ sở hữu một số Fax riêng hoặc số fax chung tùy theo yêu cầu công việc. Nếu Bạn không yêu cầu số fax riêng, Bạn có thể sử dụng số Fax chung tại Hanoi Office. Nếu Bạn có yêu cầu được nhận bản Fax qua Email (miễn phí), khi có bản Fax đến, hệ thống máy tính của Hanoi Office sẽ tự động nhận và chuyển ngay lập tức đến địa chỉ E-mail đã đăng ký của Bạn.
Hệ thống này cũng sẽ lưu lại các bức Fax để bất kể lúc nào Bạn cũng có thể truy xuất. Bạn cũng dễ dàng thực hiện việc thay đổi địa chỉ E-mail nhận Fax hoặc xóa đi các bức Fax không cần thiết. Hệ thống thông tin Hanoi Office được thiết kế để đảm bảo bí mật tuyệt đối nội dung các bản Fax, chỉ có Bạn mới có quyền truy xuất.

Chuyển tiếp cuộc gọi (call forwarding)

Hệ thống thông tin liên lạc tại Hanoi Office hoạt động 24/24, để  đảm bảo bất kỳ lúc nào khách hàng/đối tác cũng có thể liên lạc được với Bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chuyển tiếp các cuộc gọi vào một số điện thoại khác để nhận và trả lời.

Hộp thư thoại

Khi Bạn không thể nhận cuộc gọi, hệ thống thông tin của Hanoi Office sẽ tự động ghi lại lời nhắn vào hộp thư thoại của Bạn và sẽ gửi E-mail thông báo. Bất kể lúc nào Bạn cũng có thể truy xuất hộp thư thoại hoặc thay đổi số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp thông qua hệ thống quản trị GSS. Thông tin trong hộp thư thoại của Bạn được đảm bảo bí mật tuyệt đối và chỉ có bạn mới có quyền truy xuất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!
Hotline: 085.339.4567 – 0904.388.909 

.