05 chính sách thuế, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2018

19/03/2019 03:53 +07 - Lượt xem: 466

Doanh nghiệp cần phải lưu ý đến một số chính sách mới liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2018 để công việc kinh doanh được dễ dàng và thuận lợi hơn. Dưới đây, Hanoi Office đề cập đến 5 chính sách, nghị quyết quan trong nhất. Cụ thể như sau:

Tăng hạn ngạch thuê quan đối với thuốc lá nguyên liệu được nhập khẩu năm 2018

Điều này có nghĩa là nếu vượt quá số lượng nhập khẩu mặt hàng này, hàng hóa được nhập khẩu sẽ phải chịu thuế suất nhập khẩu cao hơn. Theo thông tư 25/2017/TT-BCT, thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2018 là hơn 53 nghìn tấn tăng hơn 2500 tấn so với 2017.

Những đối tượng được phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Giấy phép sản xuất thuốc lá điếu được Bộ Công thương cấp.

– Việc sử dụng 1 lượng nhất định thuốc lá nguyên liệu để sản xuất thuốc lá điếu đã được Bộ Công thương xác nhận.

Thông tư 25/2017/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2018 cho đến hết 31/12/2018.

thue-xuat-nhap-khau

Quy trình báo cáo kiểm toán doanh nghiệp có điểm mới

Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán doanh nghiệp đã được thay đổi từ Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 06/04/2012.

Báo cáo kiểm toán doanh nghiệp sẽ được thay đổi từ việc lập dự thảo Báo cáo kiểm toán thành một quy trình mới như sau:

– Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán

– Xét duyệt dự thảo đó

– Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, trưng cầu ý kiến của đơn vị được kiểm toán (ý kiến này sẽ được trình lên Tổng kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định)

– Thông báo kết quả và phát hành báo cáo kiểm toán.

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đây là thông tư 24/2017/TT-BTC đã có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Một vài điểm cần lưu ý trong hướng dẫn chế độ kế toán này như sau:

– Hướng dẫn áp dụng cho tất cả các hợp tác xã hoạt động trong mọi ngành nghề sản xuất và kinh doanh.

– Nếu hợp tác xã có quy mô lớn, nhiều giao dịch không được thông tư 24 này quy định thì sẽ được áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC, tuy nhiên vẫn phải dựa trên thông tư 24:

  • Tuân thủ quy định của Thông tư 24 về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính.
  • Việc thực hiện thông tư phải nhất quán trong năm tài chính, khi muốn chuyển đổi trở lại phải thực hiện từ đầu năm, hợp tác xã phải thông báo với cơ quan quản lý.
  • Đối với hợp tác xã có kinh doanh liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ, các khoản trợ cấp và hỗ trợ Nhà nước phải thực hiện theo Thông tư 24.

►►► XEM THÊM: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ MÔN BÀI CHO CHI NHÁNH PHỤ THUỘC CÔNG TY

Danh sách biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ ngày 01/01/2018

Thủ tướng ra Quyết định 45/2017/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2018 được sửa đổi bổ sung từ Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định lại về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Danh mục các mặt hàng áp dụng biểu thuế suất nhập khẩu thông thường được xây dựng dựa trên Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Danh sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2018

Nghị định 125/2017/NĐ-CP về thuế xuất nhập khẩu ưu đãi bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2018. Một vài điểm mới trong Nghị định 125/2017/NĐ-CP về biết thuế ưu đãi, đó là:

– Biểu thuế xuất nhập khẩu được phân theo từng danh mục mặt hàng nhất định: Mặt hàng chịu thuế, hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

– Đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49, thuế ưu đãi nhập khẩu là 0%. Áp dụng từ 16/11/2017 đến hết ngày 31/12/2022.

– Thay cho mức thuế tuyệt đối đang được áp dụng, xe ô tô chở khách đã qua sử dụng có 10 – 15 chỗ ngồi, thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng mức thuế hỗn hợp được quy định tại Phụ lục III.

Nghị định này còn bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.

►►► THÔNG TIN QUAN TRỌNG CÁC DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT: THAY ĐỔI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2018

 
Bài xem nhiều