Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô từ 1/10

Từ ngày 1/10/2016: Tổng cục Thuế thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ôtô.

(TCT online) - Theo Thông báo số 5610/TB-TCT, từ 1/10/2016, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc đối với chức danh Tổng cục trưởng (hệ số phụ cấp là 1,30) theo Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính.
Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc được xác định như sau:

bang

Trong đó, đơn giá khoán được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường; Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc; Số lượt đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày 2 lượt (đi và về); Số ngày làm việc của tháng theo quy định của Bộ Luật Lao động (22 ngày).