Quy định mới về mức thuế môn bài

Ngày 4/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí Môn bài.
Theo đó, từ năm 2017, mức phí môn bài có sự thay đổi so với hiện nay.

1. Đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Hiện nay:
– Số vốn đăng ký trên 10 tỷ, thuế môn bài nộp hàng năm là 3.000.000
– Số vốn đăng ký từ 5 đến 10 tỷ, thuế môn bài nộp hàng năm là 2.000.000
– Số vốn đăng ký từ 2 đến dưới 5 tỷ, thuế môn bài nộp hàng năm là 1.500.000
– Số vốn đăng ký dưới 2 tỷ, thuế môn bài nộp hàng năm là 1.000.0000.
Từ 01/01/2017, 
- Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng/năm.
- Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng/năm.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1 triệu đồng/năm.

2. Cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

- Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1 triệu đồng/năm.
- Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.
- Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Căn cứ: Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.