đăng ký thành lập doanh nghiệp

 •  
   
  Nghị quyết 136/NQ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 27/12/2017 vừa rồi. Nghị quyết tập trung vào phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc pham vi chức...
 •  
   
  21/03/2019 | Tin tức
  Theo số liệu của Cục đăng ký kinh doanh, trung bình mỗi tháng có trên 10 ngàn doanh nghiệp được thành lập. Với số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường lớn như vậy đồng nghĩa nhu cầu tiếp cận với thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp vô cùng...