không nợ thuế

  •  
     
    Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Golden Flag Việt Nam (Đồng Nai) về những nội dung liên quan đến thủ tục xác nhận không nợ thuế, Cục Hải quan Đồng Nai có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.Theo Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn, căn cứ Khoản 1, Điều 140...