luật hỗ trợ doanh nghiệp

  •  
     
    Tại phiên họp thứ 4 diễn ra vào sáng 6/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng gồm 6 chương với 47 điều, quy định về các nội dung hỗ trợ cơ bản...