thành lập văn phòng đại diện

  •  
     
    13/08/2019 | Tài liệu
    Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác trong nước cũng như nước ngoài. Vậy hồ sơ,...