thuế của văn phòng đại diện

  •  
     
    Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào? Trong nhiều năm trở lại đây nhiều đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài nước đang lựa chọn giải pháp đặt văn phòng đại diện để mở rộng việc kinh doanh. Vậy văn phòng đại diện có phải nộp thuế không? Nếu...