thuế doanh nghiệp

 •  
   
  Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, đồng thời góp phần tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính nói chung và thủ tục thuế nói riêng. Năm 2010, Tổng cục Thuế đã trình Bộ ban hành Thông tư giao...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  Sau một năm làm việc, cơ quan thuế thường tiến hành kiểm tra, do đó công tác kế toán cuối năm thường rất tất bật. Việc tiến hành thanh kiểm tra cần chuẩn bị rất nhiều việc, do đó diễn đàn kế toán xin chia sẻ với các bạn những công tác cần chuẩn bị khi...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn xảy ra trường hợp luật quy định “một đằng”, doanh nghiệp hiểu và vận dụng “một nẻo”.►►► Xem thêm: HƯỚNG DẪN NỘP...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  Từ ngày 01/07/2016, khi Luật sửa đổi một số Luật thuế số 106/QH13 có hiệu lực, sẽ có thay đổi một số quy định về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, những thay đổi lần này chủ yếu liên quan đến sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB, về tỷ lệ...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  1. Một số sửa đổi về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụCó hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017, Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  Ngành Thuế phấn đấu đến hết năm 2016 điện tử hóa 90% giao dịch thuế.Triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 19, 35 và 36a của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hỗ trợ doanh nghiệp (DN),trong 6 tháng đầu năm 2016,...
 •  
   
  21/03/2019 | Tin tức
  Văn phòng đại diện là xu hướng của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nền kinh tế thị trường với môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay nhằm mục đích mở rộng tối đa thị trường kinh doanh và nâng cao doanh số bán hàng. Tuy nhiên, nhiều...
 •  
   
  Sau khi quyết toán các loại thuế cuối năm, các doanh nghiệp cần biết trước lịch nộp các loại thuế năm 2019. Lịch nộp thuế năm 2019 bao gồm: lịch nộp các loại thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình...