Thay đổi thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

19/03/2019 03:25 +07 - Lượt xem: 1627

Nghị quyết 136/NQ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 27/12/2017 vừa rồi. Nghị quyết tập trung vào phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc pham vi chức năng quản lý Nhà nước.

Nghị quyết quy định về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong 5 lĩnh vực sau: Đầu tư tại Việt Nam; đầu tư từ Việt Nam ra thị trường nước ngoài; đấu thầu; thành lập và hoạt động của hợp tác xã; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Quá trình đơn giản hóa thủ tục của các lĩnh vực này tập trung vào 2 phần chính là trong thành phần hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và trong mẫu đơn, tờ khai.

Thay đổi thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
Chi tiết về thay đổi thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2018

Đối với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, Nghị quyết mới có sự thay đổi nội dung các mẫu đơn, tờ khai và thành phần hồ sơ. Cụ thể được đề cập trong Nghị quyết như sau:

Đối với thành phần hồ sơ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, Nghị quyết 136/NQ-CP quy định về việc bãi bỏ bản sao thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

Thủ tục đối với mẫu đơn, tờ khai khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trong nội dung của Giấy đề nghị và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi quy định về “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh cá nhân hợp lệ khác” bằng số định danh cá nhân.

Đồng thời trên các mẫu văn bản, tờ khai,…đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng sẽ được thay thế thông tin về cá nhân bằng thông tin: họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân.

►​►​► XEM HẾT: Tất tần tật các thủ tục về đăng ý thủ tục doanh nghiệp bạn cần, Hanoi Office sẽ tư vấn giúp bạn — LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI!

dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep

Trong nghị quyết có ghi rõ, Phương án đơn giản hóa được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ thông qua. Trong phạm vi thẩm quyền cho phép, Bộ Kế hoạch và đầu tư có nhiệm vụ phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan có liên quan để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ – bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Văn phòng Chính phủ sẽ theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện phương án đơn giản hóa này và tổng hợp những khó khăn vướng mắc của Bộ và các ban bộ ngành liên quan và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ có phương hướng giải quyết và tháo gỡ.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 136/NQ-CP (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

►►► Doanh nghiệp của bạn đã có văn phòng chuyên nghiệp chưa? – THAM KHẢO NGAY CÁC MẪU VĂN PHÒNG ĐẸP TẠI HANOI OFFICE VỚI GIÁ CHỈ TỪ 5.000.000.VNĐCLICK NGAY!!!

 
Bài xem nhiều