fbpx

DỊCH VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN

  /  DỊCH VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Dịch vụ soạn thảo văn bản của Hanoi Office có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ việc nhỏ nhất là soạn thảo một công văn, thư mời gửi cho đối tác, hay đến việc soạn thảo các quy trình quản lý, quy chế, nội quy…

Cụ thể:

  • Công văn, thư mời hợp tác (gửi cho đối tác hoặc các cơ quan chức năng)
  • Các hợp đồng thuộc các lĩnh vực
  • Các quy trình quản lý, quy định nội bộ, các biểu mẫu văn bản quy phạm pháp luật
  • Hồ sơ dự án, hồ sơ gửi đối tác..

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá chi tiết!
Hotline: 085.339.4567 – 0904.388.909

.