fbpx
    TRANG CHỦ » BẢN TIN KINH TẾ » Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi đóng Bảo hiểm y tế với NLĐ nếu đóng đủ 05 năm liên tục

Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi đóng Bảo hiểm y tế với NLĐ nếu đóng đủ 05 năm liên tục

Theo quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi quyền lợi đóng bảo hiểm y tế, người lao động (NLĐ) có thời gian tham gia bảo hiểm 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 8.340.000 đồng (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Xem ngay: Hướng dẫn nộp thuế môn bài online chi tiết nhất

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2019, về thay đổi quyền lợi đóng Bảo hiểm, số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh của NLĐ trong năm lớn hơn 8.940.000 đồng mới được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

bao-hiem-y-te-2

Nội dung thay đổi quyền lợi đóng Bảo hiểm y tế được căn cứ vào Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế; Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở dành cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bạn đã biết: Những điểm mới của Quyết định 595 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2017) so với Quyết định 959 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

.