Lịch nộp báo cáo thuế năm 2019 mới nhất

Sau khi quyết toán các loại thuế cuối năm, các doanh nghiệp cần biết trước lịch nộp các loại thuế năm 2019. Lịch nộp báo cáo thuế năm 2019 bao gồm: lịch nộp các loại thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

lich-nop-bao-cao-thue-nam-2019-moi-nhat-1

►►► Xem tất cả: 16 LƯU Ý KHI XỬ LÝ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ – CLICK NGAY!

Để biết được lịch nộp báo cáo thuế 2019 dựa vào các căn cứ pháp lý sau:

 • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.

 • Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: 139/2016/NĐ-CP

 • Thông tư của Bộ Tài chính 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

 • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

​Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2019:

STT

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp kê khai theo Tháng

Doanh nghiệp kê khai theo Quý

1

21/01/2019

(Do ngày 20/01/2019 là Chủ nhật)

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2018
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

30/01/2019

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018
 • Nộp tiền thuế môn bài 2019
 • Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018
 • Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2018
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018
 • Nộp tiền thuế môn bài 2019

2

20/02/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019

3

20/03/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019

31/03/2019

 • Quyết toán thuế TNDN 2018
 • Quyết toán thuế TNCN 2018
 • BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)
 • Quyết toán thuế TNDN 2018
 • Quyết toán thuế TNCN 2018
 • BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4

21/04/2019

(Do ngày 20/04/2019 là thứ 7)

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019

2/5/2019

(Do ngày 30/04/2019 nghỉ lễ)

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019
 • Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019
 • Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

5

20/05/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019

6

20/06/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

7

22/07/2019

(Do ngày 20/07/2019 là thứ 7)

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019

30/07/2019

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019
 • Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019
 • Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

8

20/08/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019

9

20/09/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019

10

21/10/2019

(Do ngày 20/10/2019 là chủ nhật)

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019

30/10/2019

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019
 • Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019
 • Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

11

20/11/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019

12

20/12/2019

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

►►► Tin liên quan: 3 bước để nhanh giàu có hơn trong năm 2020 XEM NGAY!

Tóm tắt một số nội dung sau từ bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019​

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2019

Doanh nghiệp mới thành lập

– Với các doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

– Với các doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp đang hoạt động

– Nếu doanh nghiệp không có thay đổi vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

– Nếu trong năm, doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm tiền lệ phí môn bài thì doanh nghiệp phải nộp về tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Một số lưu ý đặc biệt:

– Những doanh nghiệp mới thành lập, chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Những doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ: chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (thay đổi số thuế môn bài): nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2019 (thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn)

Theo tháng

Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo quý

Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Tờ khai quyết toán năm

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp bị chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: nộp chậm nhất là ngày thứ 45 tính từ ngày có quyết định.

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế năm 2019 mới nhất. Hy vọng rằng các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nắm rõ để nộp đúng thời hạn.

.