Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh

12/06/2019 15:09 +07 - Lượt xem: 2245

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 1 – 1 – 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP, trong đó tiếp tục đơn giản hoá các quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

bai-bo-don-gian-hoa-dkkd-1

►►► TRUY TÌM CÔNG TY CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO TẠI HÀ ĐÔNG: UY TÍN – GIÁ RẺ – CLICK NGAY!

Theo đó, sẽ tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh(ĐKKD); thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về ĐKKD đã thực hiện trong năm 2018. Cụ thể:

  • Các bộ, cơ quan ngang bộ: Tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các ĐKKD không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các ĐKKD được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt; Công bố đầy đủ các ĐKKD đã được bãi bỏ, các ĐKKD đã được đơn giản hóa trong năm 2018.
  • Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện đảm bảo thực thi đầy đủ ĐKKD đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về ĐKKD; không tự đặt thêm ĐKKD trái quy định của pháp luật;…
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về ĐKKD do các bộ, ngành thực hiện năm 2018; theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách toàn diện các quy định về ĐKKD ở các bộ, ngành, địa phương;…

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.

►►► TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ KINH DOANH – Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

 
Bài xem nhiều