phiên biên dịch

 •  
   
  21/03/2019 | Tin tức
  Khái quát chung về biên - phiên dịch1. Phiên dịch Phiên dịch viên là người làm các công việc chuyển ngôn ngữ văn bản này sang ngôn ngữ khác một cách chính xác, giúp những người không cùng sử dụng một ngôn ngữ có thể hiểu nhau.Cơ hội phát triển nghề nghiệp...
 •  
   
  21/03/2019 | Tin tức
  Trong xu hướng toàn cầu hóa, vấn đề trao đổi với nhau về kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia là cần thiết. Và nhu cầu trao đổi của con người giữa các quốc gia ngày càng được nâng cao. Chính vì thế, dịch vụ phiên dịch viên đang ngày càng chiếm lĩnh...